Contadores de Colonia
Contadores de Colonia
Contadores de Colonia

Contadores de Colonias

Marca:

Contadores de colonia:
Scan® 500
Min. Tamaño Colonias de 0.1 mm (640x480 pixeles) (Zoom X 7)
Scan® 1200
Min. Tamaño Colonias de 0.05 mm (1280x960 pixeles) (Zoom X 28)
Scan® 4000
Min. Tamaño Colonias de 0.05 mm Cámara Color CCD ultra AD. (Zoom x 28)